De laatste trainingen van seizoen 2021-2022 vinden plaats in de week van 1 juli. De zomerstop duurt dit jaar tot begin september. Op maandag 5 september 2022 vindt de eerste training van het seizoen 2022-2023 plaats. In de zomermaanden kan er ook gezwommen worden in de IJzeren Man, zie het onderdeel ‘Open water’ voor alle informatie.