De zomerstop duurt dit jaar tot eind augustus. Op maandag 30 augustus 2021 vindt de eerste training van het seizoen 2021-2022 plaats. In de zomermaanden kan er ook gezwommen worden in de IJzeren Man, zie het onderdeel ‘Open water’ voor alle informatie.