Op dinsdag 28 maart jl. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in ons clubhuis aan de IJzeren Man. Eén van de onderwerpen op deze vergadering was het vaststellen van de begroting en de contributie voor 2023. We kunnen heuglijk nieuws melden: ondanks alle prijsstijgingen van het afgelopen jaar blijft de contributie ongewijzigd.