Beste leden, ouders en verzorgers,

Zoals beloofd zouden we na 12 mei bij jullie terugkomen. Na de persconferentie van het kabinet van 6 mei jl. werd duidelijk, dat de zwembaden weer open mogen. Uiteraard staan ook wij te trappelen om weer het water in te duiken. Om dit binnen de Corona-richtlijnen goed en verantwoord georganiseerd te krijgen, is nog niet zo makkelijk als het lijkt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het COVID-19 virus niet in chloorwater kan overleven. Dit is slechts een gedeeltelijke geruststelling. Alleen als we gezamenlijk alle richtlijnen blijven volgen, kunnen we het virus onder controle krijgen. Het spreekt voor zich dat deze richtlijnen invloed hebben op hoe trainingen ingericht en uitgevoerd kunnen worden. Zo mogen we bijvoorbeeld geen gebruik maken van gezamenlijke omkleedfaciliteiten, douches en toiletten. Het 1,5 meter afstand houden voor zwemmers vanaf 13 jaar brengt ook heel veel logistieke uitdaging met zich mee, want hoe ga je dan in banen zwemmen? Daarnaast stelt LACO aanvullende eisen aan het gebruik van het zwembad, onder andere op het gebied van schoonmaak gedurende onze trainingsuren. Kortom: er komt veel kijken bij het op een juiste wijze organiseren van onze trainingen voor de verschillende groepen.

Testfase in het zwembad
Op de achtergrond is inmiddels hard gewerkt aan mogelijke trainingsscenario’s.
Het bestuur heeft in samenwerking met de trainers een plan van aanpak gemaakt voor de groepen binnen onze vereniging. Omdat we alles zo goed en weloverwogen mogelijk willen doen, hebben we besloten om a.s. maandag het plan van aanpak te gaan testen met de Wedstrijdgroep (WG) en de Masters. Deze test zal z.s.m. door het bestuur en de trainers geëvalueerd worden. Daarna zullen we jullie laten weten hoe we denken de trainingen van elke groep verantwoord te kunnen aanbieden.

En de IJzeren Man?
Het is vanaf deze week ook toegestaan om in groepen in de buitenlucht te sporten. Dat betekent dat we ook kunnen gaan kijken hoe we trainingsmogelijkheden in de IJzeren Man kunnen gaan aanbieden. Voor het gebruik van het clubgebouw geldt echter hetzelfde als voor het binnenbad: kleedkamers, douches en toiletten mogen niet gebruikt worden. Het clubhuis blijft dan ook gesloten. Binnenkort zal onder leiding van onze open water-coördinator een test gehouden worden om te kijken hoe we op het terrein bij het clubgebouw de 1,5 meter afstand houden kunnen regelen als we met een groep willen gaan zwemmen in de IJzeren Man.

Financieel
De Corona-crisis raakt iedereen. Natuurlijk in de eerste plaats onszelf en onze naasten. Maar we weten ook dat er veel impact is op de economie: veel bedrijven zijn dicht en kunnen geen producten of diensten verkopen. Wij hebben sinds half maart geen trainingen meer kunnen aanbieden, omdat het zwembad op last van de overheid gesloten was. Wij hebben wel de contributie over het tweede kwartaal geïnd, mede op advies van de sportbonden en de overheid. Nu zijn we in de fase aangekomen waarin geprobeerd wordt het sportleven weer op te gaan pakken. Maar zoals we hierboven al schreven, zullen we nog moeten nagaan hoe we dat gaan inrichten en hoeveel leden per groep we tegelijkertijd kunnen laten zwemmen. Ook hebben wij met LACO nog geen overeenstemming over compensatie van de gemiste trainingsuren. Dat is logisch, omdat alle inspanning er nu op gericht is om weer te kunnen gaan zwemmen. Maar het is wel iets dat nog geregeld moet worden. We zullen daar later op terugkomen.

Tot slot
Het organiseren van trainingsmogelijkheden in het zwembad onder ‘Corona-regels’ kost meer tijd dan jullie en wij wellicht zouden willen. We kunnen echter niet over één nacht ijs gaan, omdat de regels en beperkingen nogal omvangrijk zijn. Jullie mogen erop vertrouwen dat het bestuur en de trainers er alles aan doen om  met een goed plan te komen. Wij rekenen op jullie medewerking en begrip, want alleen samen kunnen we Corona onder controle krijgen.

Hou vol, blijf gezond!

Bestuur VZ & PV De Dommelbaarzen