Skip to content

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Ondanks dat we als bestuur van De Dommelbaarzen er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Het bestuur van De Dommelbaarzen heeft Yvette Broeren bereid gevonden beschikbaar te zijn als interne vertrouwenspersoon van de vereniging. Vanuit haar werk is Yvette bekend met het werk van vertrouwenspersonen. Zo begeleidt en traint ze als onderdeel van haar dagelijks werk vertrouwenspersonen van scholen.

Yvette is zowel telefonisch als via de mail te bereiken:

Mail: yvettebroeren@gmail.com

Telefoon: 06 – 14 79 69 09

Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor, dan ziet het bestuur van De Dommelbaarzen graag dat men zo nodig een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken. Naast de interne vertrouwenspersoon is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590. En vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van de vereniging.