Opzeggen
Dat hebben we natuurlijk liever niet, maar als je toch tot dat besluit komt, mail dan je opzeggingsformulier naar ledenadmie@dommelbaarzen.com of geef het af bij je trainer.
Opzeggen van het lidmaatschap kan per 30 juni of per 31 december van ieder kalenderjaar. Zorg er dan voor dat je dit respectievelijk vóór 1 juni of 1 december van het kalenderjaar aan de ledenadministratie kenbaar maakt. Bij latere opzegging ben je over de gehele daarop volgende periode contributie verschuldigd.
Alleen voor de afdelingen Zwemmen op Medisch Advies (ZOMA) en Zwemmen voor Mensen met een Beperking (ZMEB) kan per kwartaal worden opgezegd. Zorg er dan voor dat je opzegging 1 maand vóór het einde van een kwartaal (dus op 28 februari, 31 mei, 31 augustus, 30 november) bij de ledenadministratie binnen is.
De opzegging is definitief wanneer je van ons per e-mail een bevestiging ontvangen hebt.
Na opzegging willen we graag je persoonsgegevens bewaren, zodat we je later bijvoorbeeld voor een reünie kunnen uitnodigen. Als je niet wilt, kun je dit aangeven op het opzegformulier (als iemand niets invult, dan bewaren we de gegevens wel).

Formulier
File attachment:
Opzegformulier