INSCHRIJVEN
Wat leuk dat je overweegt om lid te worden van onze mooie zwemvereniging. Het is heel eenvoudig. Je downloadt het formulier van deze website, vult het in en levert het, ondertekend en wel, in bij de trainer van de afdeling waar je wilt gaan zwemmen. Hierna ontvang je per e-mail een bevestiging van je lidmaatschap. Ben je nog geen 18 jaar? Denk er dan even aan om je ouders om een handtekening te vragen.
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
Als je lid wordt van de Dommelbaarzen, word je automatisch ook lid van de KNZB. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Machtiging voor contributiebetaling
Bij de inschrijving geef je een machtiging af om inschrijfgeld- en contributie af te schrijven van je bankrekening. De contributie schrijven wij in 4 termijnen, aan het begin van elk kalenderkwartaal, automatisch van je bank- of girorekening af. De reden van deze incassowijze is dat de financiële zaken hiermee zo eenvoudig mogelijk kunnen worden afgewikkeld. Dat vindt onze penningmeester wel zo gemakkelijk. Indien de automatische incasso niet toegestaan is of niet slaagt, zullen wij de kosten van een alternatieve betalingswijze doorberekenen. Bij inschrijving brengen wij éénmalig inschrijfgeld in rekening. Zie het onderdeel Contributie voor het actuele overzicht van de tarieven en het inschrijfgeld.
Wanneer je het niet eens bent met een afschrijving kun je binnen 56 dagen je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken. Het is dan wel zo handig als je dan ook meteen contact opneemt met de penningmeester om het een en ander met elkaar af te stemmen.
Wanneer het lidmaatschap is beëindigd, dan vervalt de machtiging automatisch. Je hoeft deze dan niet afzonderlijk in te trekken.

Omgangsregels en Privacy verklaring
Bij de inschrijving ga je akkoord met de Omgangsregels van de vereniging en geef je aan kennis te hebben genomen van de Privacy Verklaring. Deze kun je vinden op onze website.

Vrijwilligers
Onze vereniging heeft altijd vrijwilligers nodig. Om de vereniging draaiende te houden, is ook jouw hulp hard nodig. Op het inschrijfformulier kun je aangeven, welke bijdrage jij (of je ouder) wilt leveren aan onze vereniging.

Informatie
Als lid van onze vereniging ontvang je per e-mail altijd algemene informatie, zoals de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, tariefswijzigingen en informatie over wedstrijden als je bij de Wedstrijdgroep zwemt. Ten aanzien van de e-mail met onze nieuwsbrief en informatie over verenigingsactiviteiten kun je het bij inschrijving aangeven als je die niet wenst te ontvangen (als iemand niets invult, krijgt hij/zij de nieuwsbrief automatisch toegestuurd).

Formulieren