Skip to content

Bestuur

Bestuur

Onze club bestaat uit twee afdelingen:

 • Recreatief, waar zwemmen zonder prestatiedoel wordt beoefend. Hieronder vallen de trimzwemmers en zwemmen met een beperking.
 • Masters & Open water zwemmen, waar het gaat om hard en/of ver zwemmen en techniek verbeteren. Hieronder vallen Masters-zwemmen, open water-zwemmen, en start-2-swim borstcrawl cursus voor volwassenen.

Om al die mensen fijn aan het zwemmen te houden hebben de leden de macht in handen. Dat is de essentie van een vereniging: we doen het samen. Zonder vrijwilligers geen vereniging, dat geldt ook voor De Dommelbaarzen. We zijn trots op al onze vrijwilligers die het samen mogelijk maken dat er gezwommen kan worden. Hieronder een overzicht dat een beeld geeft van wie waarvoor binnen onze vereniging verantwoordelijk is:

Dagelijks Bestuur

 • Voorzitter Rob Brekelmans, zit voor, initieert, communiceert en verbindt. Zoekt diversiteit en verjonging in bestuur en vrijwilligers. Kom maar op!
 • Secretaris (vacature), de spil van het dagelijks bestuur. Zorgt voor verslaglegging en is daarmee de basis van de verantwoording naar de Algemene Ledenvergadering. Bewaakt actiepunten en de voortgang.
 • Penningmeester Harry Stassen, zorgt voor een verantwoorde begroting, sluitende administratie en is het financiële geweten van de club.

Volledig bestuur

Het volledig bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met

 • Bestuurder Recreatief Barbara Dona, coördineert en begeleidt de trainingen voor trimzwemmen en zwemmen met een beperking.
 • Bestuurder Masters & Open water Jelle Beerens, coördineert samen met diverse vrijwilligers de Masters, Open Water en Start-2-Swim trainingen en activiteiten bij onze club.

Het bestuur in het algemeen wordt ondersteund door

 • Ledenadministratie
  Harry Stassen verzorgt de ledenadministratie. Alle gegevens van de leden (zoals bijvoorbeeld naam en adres, welke afdeling, aantal trainingen per week) worden  door de ledenadministratie bijgehouden. De ledenadministratie maakt eens per kwartaal een overzicht van alle leden ten behoeve van de penningmeester die dan de contributie-incasso’s maakt.
 • Clubhuisbeheer
  Vacature. Zorgt voor koffie/thee en fris aan de IJzeren Man, voor de administratie van de sleutels, contacten met de andere gebruikende verenigingen, de periodieke schoonmaakbeurt en vele andere activiteiten. Klik hier voor de vacatures.
 • Openwatercommissie
  Jelle Beerens en zijn groep organiseert activiteiten in de IJzeren Man.  Klik hier voor de vacatures.
 • EHBO
  Marcel Terpak organiseert de EHBO-ers van de club. Bij alle trainingen staat naast gezelligheid en sportiviteit de veiligheid voorop. Daartoe is EHBO een noodzakelijke toevoeging op ogen en goede wil alleen. Marcel zoekt áltijd mensen. Klik hier voor de vacatures.
 • Vertrouwenscontactpersoon
  Yvette Broeren is onze vertrouwenscontactpersoon. Voor alles waarmee je niet naar een bestuurslid of andere vrijwilliger wilt gaan.
 • Financiële commissie
  Marcel te Booij & John Kerkhoff weten dat het bestuur en de Penningmeester tot het uiterste gaan om een sluitende administratie te voeren. Toch zijn zij aangesteld door de Algemene Ledenvergadering om er zeker van te zijn dat dit gebeurt.
 • Trainers
  Zij zorgen voor een stimulerende, veilige omgeving voor onze zwemmers. Klik hier voor de vacatures.